رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید


اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

زمان مورد علاقه شما در طول یکسال کدام است؟

ماه تولد شما کدام است؟

شما چند نوع انگشتر دارید؟

کدامیک برای شما بیشتر اهمیت دارد؟

شما دوست دارید در تعطیلات به کجا بروید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما اغلب اوقات کدام را انجام می دهید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما از کدامیک بیشتر استفاده می کنید؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

آیا شما سر کلاس حاضر نشده بودید؟

میزان تنبلی شما؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

در اوقات فراغت خود کدامیک را انتخاب می کنید؟

رنگ مورد علاقه شما کدام است؟

چه کسی تمام رازهای شما را می داند؟

شما گوشی اندروید دارید یا آیفون؟

آیا شما از سگ ها می ترسید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟