رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنیدشما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما از کدامیک بیشتر استفاده می کنید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

آیا شما از سگ ها می ترسید؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

در اوقات فراغت خود کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

رنگ مورد علاقه شما کدام است؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

چه کسی تمام رازهای شما را می داند؟

شما گوشی اندروید دارید یا آیفون؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

زمان مورد علاقه شما در طول یکسال کدام است؟

آیا شما سر کلاس حاضر نشده بودید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

کدامیک برای شما بیشتر اهمیت دارد؟

میزان تنبلی شما؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما اغلب اوقات کدام را انجام می دهید؟

ماه تولد شما کدام است؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما دوست دارید در تعطیلات به کجا بروید؟

شما چند نوع انگشتر دارید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟