אתגר 5 החברים הכי טובים

אתגר 5 החברים הכי טובים


מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

האם אתה יכול לשמור סוד?

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

מה הקינוח האוהב שלך

איזה תרגילים אתה אוהב?