Máy đo mức độ bạn thân

Máy đo mức độ bạn thân


Bạn có bao nhiêu chiếc nhẫn?

Bạn có trốn học bao giờ chưa?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn sẽ làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích sống như thế nào?

Mức độ lười của bạn là?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Người biết hết bí mật của bạn là ai?