Thử Thách Top 5 Người Bạn

Thử Thách Top 5 Người Bạn


Bạn chọn hoạt động nào?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Một thứ mà bạn kém:

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích ăn cái nào?

Chọn một thức uống:

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Chọn một sự ưu tiên:

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Chọn một địa điểm thiên nhiên:

Chọn mùa yêu thích của bạn:

Chọn những đồ ăn nhẹ bạn yêu thích khi xem phim:

Tâm trạng hiện tại của bạn là gì?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích ăn gì cho bữa sáng?