رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید






ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟