رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید


شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

یک نوشیدنی انتخاب کنید

آن چیزی را حال شما بد می کند:

یک مقصد را انتخاب کنید

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

یک مکان را در طبیعت انتخاب کنید

اسنک مورد علاقه خود در زمان تماشای فیلم را انتخاب کنید

حال کنونی شما چگونه است؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

یک اولویت را انتخاب کنید

کدام فعالیت را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

فصل دلخواه خود را انتخاب کنید

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

دوست دارید در صبحانه کدام را میل کنید؟