TRUE or FALSE

TRUE or FALSE


شما دوست دارید همیشه مسافرت کنید؟

شما خیلی اعتراض می کنید

شما بستنی دوست دارید؟

شما به دیگر افراد اعتقاد دارید؟

شما نحوه مدیریت کردن وضعیت های مختلف را به آسانی می دانید؟

شما در حمام آواز می خوانید.

شما تنبل هستید

شما آن کسی که قبلا شما را اذیت کرده، بخشیده اید.

آیا شما اشتباهات دیگران را هرگز نمی بخشید؟

شما کتاب خواندن را دوست دارید؟

شما هر روز خوشبو کننده استفاده می کنید

شما نحوه رقصیدن را می دانید

شما همیشه خرید کردن را دوست دارید؟

شما دوست دارید بیشتر وقت خود را در تنهایی سپری کنید؟

شما دوست دارید زمان بیشتری را با خانواده بگذرانید؟

شما تماس هایی از روی شوخ طبعی انجام می دهید؟

شما می خواهید بچه دار شوید.

شما دوست دارید تا بیشتر در شبکه های اجتماعی پست بگذارید؟

شما عاشق شکلات هستید؟

شما تمایل دارید تا در 5 سال آینده ازدواج کنید

شما خالکوبی دارید

شما خیلی می خوابید؟

شما آشپزی کردن را دوست دارید؟

شما عاشق حیوانات هستید؟

شما دوست دارید بازی کنید؟

شما نحوه ساز زدن رو می دانید

شما یک فرد شوخ طبع هستید؟

شما قهوه دوست دارید؟

شما خیلی صحبت می کنید؟

شما دوست دارید فیلم تماشا کنید؟

شما از آنچه که پیش از این انجام داده اید، پشیمان هستید

شما همیشه دیر می رسید

شما ورزش کردن را دوست دارید؟

شما قبلاً یک نامه عاشقانه نوشته اید

شما بعد از 3 بار نوشیدن، مست می شوید

شما دوست دارید زمان بیشتری را با دوستان بگذرانید؟

شما عاشق ساده زندگی کردن هستید؟

شما یک فرد جدی هستید؟

همیشه حق با شماست

شما عاشق زندگی کردن به سبک لوکس هستید؟

شما خیلی به سایرین اعتماد می کنید؟