Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang paborito mong pagkain?

Ano ang pipiliin mo?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Ano ang iyong pipiliin?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Ano ang kinakatakutan mo?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Ano ang paborito mong kulay?