ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


คุณอยากกินอะไร?

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

เลือกเครื่องดื่ม:

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณชอบทำอะไร?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

เลือกจุดหมาย:

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ:

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ: