ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก

ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ:

คุณชอบทำอะไร?

เลือกจุดหมาย:

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

เลือกเครื่องดื่ม:

คุณอยากกินอะไร?

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

คุณชอบซื้ออะไร?