Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn thích để râu hay cạo râu?

Đối với bạn, điều gì quan trọng hơn?

Bạn thích mua hàng truyền thống hay mua hàng qua mạng?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn thích dùng thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn sẽ chọn thứ gì?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn thích xem…

Bạn giỏi môn nào?

Bạn là _______.

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn dùng cái nào nhiều nhất?

Bạn sẽ thích xem…?

Bạn sẽ uống loại thức uống nào?

Bạn sẽ chọn nơi nào?

Bạn sẽ chọn môn nào?

Bạn thích Bánh kem hay Bánh pie?

Bạn có thích ăn rau củ hay không?

Bạn thích trời mưa hay tuyết rơi?

Bạn thích điều nào nhất?